Call Centre: 0861 00 8272

E-kerk Bydrae

VERMANING SONDER VEROORDELING

Paulus het in talle van sy briewe  gemeentes aangesê om die wat van die evangelie afgedwaal het tereg te wys met die hoop dat hulle hulle weer op die regte pad sal bevind.

Hê ,’n HART VIR MENSE

Jesus self het ‘n hart gehad vir armes,  verdruktes, siekes, gebreklikes,weduwees en wese. Hy het mense wat siek was, of deur duiwels besete

VERGIFNIS BRING VRYSKELDING

MyLewe13

(Luther Backer 18Julie 2016)

Om vergifnis te ontvang, beteken om vrygeskeld te word van straf, hoe ernstig die oortreding ookal mag wees. God vergewe nie alleen al my sondes nie maar ook verwag God van my om my naaste te vergewe wat my kwaad aangedoen het en om my te vergewe vir die kwaad wat ek my naaste aangedoen het.Die enigste  voorwaarde om vergifnis te ontvang is  dat ek moet sê dat ek jammer is en dat ek  God en my naaste sal vra om my te vergewe.

VRIENDELIKHEID KOS NIKS EN NEDERIGHEID KOS OOK NIKS

MY LEWE9

(Luther Backer  1 Februarie  2016)

Is jy sagmoedig en nederig? Dit maak jou ook saggeaard. Soos ek in BYBELSE RIGLYNE VIR DIE BESTUUR VAN MENSE,  DAGSTUKKIES VIR DIE MARKPLEIN,2013,p. 77-79 oor die vrug van sagmoedigheid en nederigheid  geskryf het,  word sagmoedigheid deur Jesus self beskryf as om ‘n sagte hart vir ander te hê.  In die bergpredikasie (Mat. 5:5) sê Hy:Gelukkig is dié wat met deernis uitreik na mense in nood, want God sal aan hulle deernis bewys. ‘n Mens kan nie deernis teenoor ‘n ander bewys  tensy jyself nederig  en sagmoedig in jou optrede is nie.

WAT IS JOU NALATENSKAP AAN ANDER?

My Lewe8

(23 Desember 2015 Luther Backer)

Vra gerus  aan ‘n   bejaarde of hy of sy ‘n testament besit  waarmee  hulle iets  waardevols aan ander mense  wil bemaak. Dikwels vind mens dan ook dat  so ‘n persoon  homself of haarself te kort doen en baie spaarsamig  lewe om  tog  die nalatenskap moontlik te maak. Om so iets  te kan doen, laat die persoon goed voel ,dit laat hulle  belangrik voel  in hul  eie oë. Daar is egter  ‘n ander nalatenskap wat niks te make het met geld of eiendom  nie.

Huis en Werk12

(Luther Backer 7Maart 2013)

LEER JOU KINDERS  FINANSIëLE  DISSIPLINE

Pa is oppad met die motor om die kinders by die skool af te laai.  Die verkeer bly druk en beweeg stadig, en word hulle uiteindelik gedwing

E-Kerk Bydrae

(Januarie 2013 Luther Backer)

REEKS:WAT  KENMERK ‘N KONINKRYKSBESIGHEID?

In my reeks oor die kenmerke van ‘n Koninkryksbesigheid het ek reeds die volgende vier kenmerke bespreek voordat my bydraes  in Oktober 2012 onderbreek is: